Σύγχρονα Αμφιαράεια - Synchronal Amphiaraia


Δέκα βασικές οδηγίες προς εκκολαπτόμενους ψυχοθεραπευτές

proektaseis

 

1. Ο πρώτος κανόνας είναι ότι στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία δεν υπάρχουν κανόνες. Κάθε συνεδρία είναι διαφορετική και απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση από το θεραπευτή, ο οποίος οφείλει να είναι ευέλικτος και να ξαφνιάζει το θεραπευόμενο με τα λόγια και τις πράξεις του.

2. Ο θεραπευτής δεν πρέπει να φοβάται τις σιωπές. Αντίθετα, πρέπει να ρωτήσει το θεραπευόμενος να του πει τι σκέφτεται.

3. Η βλεμματική επαφή θεραπευτή – θεραπευόμενου είναι ίσως η πιο σημαντική μη λεκτική επικοινωνία η οποία καθορίζει την εξέλιξη της συνεδρίας.

4. Το γραφείο του ψυχοθεραπευτή αντανακλά την προσωπικότητά του. Πρέπει , επομένως, να είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ο θεραπευτής εργάζεται αλλά και αντιλαμβάνεται τον κόσμο.

5. Ο θεραπευόμενος πρέπει να μάθει να αποδέχεται τον εαυτό του όπως είναι τώρα και όχι όπως θα ήθελε να είναι.

6. Σε κάθε συνεδρία ο θεραπευτής πρέπει να ασχολείται διεξοδικά με ένα ή το πολύ δύο θέματα. Η συζήτηση περισσότερων θεμάτων αποπροσαανατολίζει τον θεραπευόμενο.

7. Η Συνθετική Ψυχοθεραπεία ενισχύει την υπευθυνότητα του θεραπευόμενου απέναντι στον εαυτό του, στους συνανθρώπους του και στο φυσικό περιβάλλον.

8.  Στην καλή συνεδρία ο θεραπευόμενος μιλά πολύ περισσότερο από τον ψυχοθεραπευτή.

9. Το τι θα πει ή δεν θα πει ο ψυχοθεραπευτής εξαρτάται από το στάδιο της ψυχοθεραπείας στο οποίο βρίσκεται ο θεραπευόμενος.

10. Μιλάτε με τους θεραπευόμενους σας σε γλώσσα απλή, χωρίς βαρύγδοπους επιστημονικούς όρους.

 

Από τον Καθηγητή Ι.Ν.Νέστορος.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στο βιβλίο : Νέστορος, Ι.Ν.(2012). Συνθετική Ψυχοθεραπεία. Αθήνα: Πεδίο.