Σύγχρονα Αμφιαράεια - Synchronal Amphiaraia


Οι Βασικές Αρχές της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας

 

 

Η Συνθετική Ψυχοθεραπεία προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Dr. Ι.Ν.Νέστορος στο “Α Πανελλήνιο Συνέδριο Θεωριών και Τεχνικών Ψυχοθεραπείας (1990). Πλέον, το μοντέλο της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας, βελτιωμένο και δομημένο σε ένα αυστηρά επιστημονικό-βιβλιογραφικό πλαίσιο , διέπεται από 16 αρχές, οι οποίες και αποτελούν τις κύριες ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ στρατηγικές του μοντέλου:

1η: Η πρώτη αρχή της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας είναι αμιγώς φιλοσοφική και ιδεαλιστική. Βασίζεται στη γνωστή ρήση του Ηράκλειτου (544-484 π.Χ.) : .

2η: Η σύνθεση των διαφορετικών θεωριών περί ανθρώπινης φύσης, προσωπικότητας, ψυχοπαθολογίας και ψυχοθεραπείας είναι εφικτή επειδή αυτές οι θεωρίες δεν είναι αντικρουόμενες μεταξύ τους, ιδιαίτερα αν οι επιμέρους πλευρές τους απαρτιωθούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο.

3η: Αισιοδοξία του θεραπευτή για το αποτέλεσμα και επικοινωνία του μηνύματος στο θεραπευόμενο ώστε να αυξηθούν οι προσδοκίες επιτυχίας της θεραπείας.

4η: Η θεραπευτική σχέση είναι πολύ σημαντική.

5η: Σημασία στη μείωση άγχους του θεραπευόμενου και στην παροχή συναισθηματικής υποστήριξης.

6η: Σημασία στις παρελθούσες εμπειρίες.

7η: Η αντίσταση του θεραπευόμενου και ο φόβος της αλλαγής, καθώς και οι ομοιοστατικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού αποτελούν φυσικά φαινόμενα.

8η: Εκπαίδευση του θεραπευόμενου έτσι ώστε να μπορεί να εντοπίζει τα συναισθήματα και τις σκέψεις του, και να κατανοεί την αλληλεπίδρασή τους και τον καθορισμό της συμπεριφοράς του.

9η: Αλλαγή του γνωστικού πλαισίου και παροχή στο θεραπευόμενο μιας αισιόδοξης λογικής εξήγησης/επιχειρηματολογίας.

10η: Τελικός στόχος της ψυχοθεραπείας είναι η απόκτηση θετικής διάθεσης και νοητικής ισορροπίας.

11η: Το άτομο είναι υπεύθυνο για τη συμπεριφορά του (με εξαίρεση άτομα που βρίσκονται σε ψυχωσικό επεισόδιο ή πάσχουν από οργανικές ψυχικές διαταραχές) και είναι ικανό να επιδεικνύει αυτοέλεγχο και αυτοκυριαρχία.

12η: Διατήρηση των κοινωνικών παραμέτρων (του περιβάλλοντος του θεραπευόμενου) υπό έλεγχο στη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών.

13η: Η Συνθετική Ψυχοθεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί σε υγιή και ψυχικά διαταραγμένα άτομα.

14η: Η ψυχοθεραπεία είναι μία περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένες συνθήκες και προσεκτικό σχεδιασμό του θεραπευτικού πλαισίου, ώστε να είναι επιτυχής.

15η: Επιμονή του θεραπευτή στην εφαρμογή της θεραπείας, με στόχο την επίτευξη και διατήρηση της βελτίωσης της λειτουργικότητας του ατόμου, ιδίως σε χρόνιους και σοβαρά διαταραγμένους θεραπευόμενους, όπως οι σχιζοφρενείς.

16η: Η Συνθετική Ψυχοθεραπεία έχει δεχθεί επιδράσεις από τον ελληνικό πολιτισμό.

 

Στο βιβλίο του Dr. Ι.Ν.Νέστορος, Συνθετική Ψυχοθεραπεία, αναλύονται οι Βασικές Αρχές της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας, ώστε να γίνουν κατανοητές από το αναγνωστικό κοινό.

Νέστορος, Ι.Ν. (2012). Συνθετική Ψυχοθεραπεία, Αθήνα: Πεδίο.